07.2017 18

Š.g. māja mēnesī sākās projekta Piektie Starptautiskie «Zavoloko lasījumi» realizācija. “Starptautiskie Zavoloko lasījumi“ ir viena no zināmām un atpazīstamām konferencēm savā jomā pasaulē, kas notiek Rīgā. Konferences projekts “Starptautiskie Zavoloko lasījumi” tika uzsākts 2005. gadā, kad notika pirmā konference, pēc tam tika organizētas vēl trīs konferences 2007., 2011. un 2014. gadā. Konferences organizēja dažādu organizāciju sadraudzības, kuru pamatpartneri ir Latvijas Vecticības institūts un Baltijas Starptautiskā akadēmija. Tāpat viens no pastāvīgiem partneriem ir I. Zavoloko Vecticībnieku biedrība.
Vecticībnieki ir īpatnēja sabiedrības grupa ar savu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu. Viņi dzīvo izkliedēti visos kontinentos dažādās pasaules valstīs (Igaunija, Lietuva, Polija, Krievija, Brazīlija Ukraina, Moldova, ASV un citas). Tapāt vecticībnieki dzīvo arī Latvijā un Rīgā - vairāk nekā trīssimti piecdesmit gadu.
Tajā pašā laikā sabiedrībā ir pastāvīga interese par vecticībniekiem un par viņu dzīves dažādību. Par to liecina konferences, kuras tiek regulāri organizētas dažādās valstīs (Ukraina, Krievija, Moldova, Rumānija, Polija, Igaunija). Konferencē piedalās vecticības pētnieki, zinātnieki, kā arī vecticības pārstāvji, kuri apspriež dažādus jautājumus, un pamata tēmas ir tradīcijas, kultūras mantojums, reliģiskais un lingvistiskais pamats un tā mantojums, kā arī vecticībnieku folkloras daudzveidība. Konference notiks 5. - 6. oktobrī, un iepriekšējā periodā, no māja mēneša, notiek sagatavošanas darbi: ielūgumu nosūtīšana, atbilžu saņemšana no potenciālajiem konferences dalībniekiem, programmas izstrādāšana, kā arī citas konferences organizēšanai nepieciešamās aktivitātes.
Piektajos Starptautiskajos «Zavoloko lasījumos» plānota plaša starptautiska pārstāvniecība. Šogad organizētie «Zavoloko lasījumi» sniegs iespēju Rīgai un rīdziniekiem iepazīties ar vecticībnieku kultūras mantojumu, tradīcijām, folkloru, viņu dzīves nezināmajām pusēm, kā arī saņemt vecticībnieku etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga pieredzi. Plaša starptautiska pārstāvniecība konferencē dos iespēju apmainīties pieredzē un stāstos par vecticības kultūras un identitātes saglabāšanu dažādās valstīs.
Projekts "Piektie Starptautiskie «Zavoloko lasījumi»" sniegs iespēju Rīgai un rīdziniekiem iepazīties ar vecticībnieku dzīves nezināmajām pusēm, kā arī saņemt vecticībnieku etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga pieredzi, kas mazinās esošos stereotipus un sekmēs iecietību sabiedrībā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Publicēts: Redaktor
02.2016 20
Ivana Zavoloko Vecticībnieku biedrība un
Baltijas Starptautiskā akadēmija
pabeidza projekta „Vecticībnieku kultūras dienas” īstenošanu.
Projektu atbalsta Latvijas Pilsoniskā alianse.

Publicēts: Redaktor
10.2015 02
No 5. līdz 7. oktobrim
projekta “Vecticībnieku kultūras dienas”
(„Vecticības grāmatniecība”)
ietvaros sadarbībā ar biedrību «Latvijas Pilsoniskā Alianse» ,
Ivana Zavoloko vecticībnieku biedrību un
Baltijas Starptautisko akadēmiju
notiks lekciju kursi kirilisko grāmatu iespiešanas vēsturē un arheogrāfijā (pirma sesija).


Lekciju kursus vadīs vēstures zinātņu doktore, profesore, Maskavas Valsts universitātes Arheogrāfiskās grupas dibinātāja un vadītāja, Irina Pozdejeva (Maskava, Krievija). Nodarbību sākums 5. oktobrī, plkst. 10.00, Lomonosova 1/4, 301. aud.

Publicēts: Redaktor
09.2015 04
Ivana Zavoloko vecticībnieku biedrība
sadarbībā ar Baltijas Starptautisko akadēmiju
uzsāk projekta „Vecticībnieku kultūras dienas” īstenošanu.
Projektu atbalsta Latvijas Pilsoniskā alianse.

Publicēts: Redaktor
10.2012 05
2012. g. 5. oktobrī mūsu mājas lapai apritēja astoņi gadi.


Par šo laiku izdarīts liels darba apjoms, izveidota plaša informatīvā bāze, sagatavoti dažādi raksti. Visu šo laiku mēs strādājam pie mūsu mājas lapas, kaut gan rezultāti nebija redzami. Mājas lapai pastāvīgi notiek jaunu materiālu meklēšana, notiek jaunu rubriku un nodaļu koncepcijas izstrāde, kas regulāri tiek realizēta mūsu resursā.

Mājas lapas piecu gadu jubilejai 2009. gadā tika izveidota jauna versija, bet diemžēl līdz šim brīdim ne visi vecās lapas materiāli ir pārcelti uz jauno mājas lapas versiju. Neskatoties uz nepabeigtu darbu esamību, šodien mēs šķiram jaunu lappusi mūsu mājas lapas vēsturē.

No šodienas mūsu mājas lapa ir daudzvalodīga un ar materiāliem iespējams iepazīties trīs valodās: latviešu, angļu un krievu. Mājas lapas latviešu un angļu valodas versijas nav krievu valodas versijas tieša kopija, tomēr pamatmateriālus mēs centīsimies publicēt trīs valodās.
Ideja izveidot daudzvalodīgu mājas lapu radās pirmās mājas lapas laikā, kad daži materiāli tika publicēti vairākās valodās.

Uz nākotni mums ir daudz radošu plānu un daudz ieceru, kas tiks pastāvīgi realizētas mūsu saitā. Gaidīsim Jūs ciemos mūsu mājas lapas slejās.

Publicēts: Redaktor